STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
21 MAP (12-61-0) (NH4H2PO4) Phân bón vô cơ Trung Quốc 50 kg bao
22 Mg(NO3)2 (Magnesium Nitrate) Khoáng - Trung vi lượng Trung Quốc 25 kg/ bao
23 MKP (0-52-34) (KH2PO4) Phân bón vô cơ Israel, Trung Quốc 25 kg/ bao
24 NAA 98% Kích thích - Điều hòa sinh trưởng Trung Quốc 25 kg/ Thùng
25 Nitrophenol 99% Kích thích - Điều hòa sinh trưởng Trung Quốc 50 kg/ bao
26 Paclobutrazole 15% Kích thích - Điều hòa sinh trưởng Trung Quốc 25 kg/ bao
27 Potassium Humate HP 02B Phân bón hữu cơ Trung Quốc 25 kg/ bao
28 Potassium Humate HP 02S Phân bón hữu cơ Trung Quốc 25 kg/ bao
29 Potassium Humate HP 05F Phân bón hữu cơ Trung Quốc 25 kg/ bao
30 Potassium Humate HP 05S Phân bón hữu cơ Trung Quốc 25 kg/ bao
Đầu 1 2 3 4 Cuối