Bát sứ có mỏ

Bộ chân giá thí nghiệm bằng sắt

Bộ rây chuẩn 20cm

Boa cao su

Bóng đèn UV

Ca nhựa

Cá từ

Chai nhựa HDPE miệng rộng

Chén nung sứ có nắp - TQ

Cọ rửa bằng cước

Cốc nhựa

Cối chày sứ

1 2 3 ... Cuối