Thông tin liên hệ

Văn Phước Hùng - 0918 368 393
Họ và tên: Văn Phước Hùng
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0918 368 393
Phụ trách: Đại diện bán hàng khu vực miền tây.
Lê Thị Oanh Kiều - 0917 030 011
Họ và tên: Lê Thị Oanh Kiều
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0917 030 011
Phụ trách: Đại diện bán hàng khu vực Hậu Giang- Sóc Trăng- Bạc Liêu.
Lâm Thúy Diễm - 0946 698 511
Họ và tên: Lâm Thúy Diễm
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0946 698 511
Phụ trách: Đại diện bán hàng khu vực Vĩnh Long- Đồng Tháp- Trà Vinh - Tiền Giang- Bến Tre.
Diệp Thái Quyên - 0935 028 479
Họ và tên: Diệp Thái Quyên
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0935 028 479
Phụ trách: Đại diện bán hàng khu vực Cần Thơ, Ô Môn-Thốt Nốt-Long Xuyên-Châu Đốc.
Nghiêm Quốc Khương - 0945 095 092
Họ và tên: Nghiêm Quốc Khương
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0945 095 092
Phụ trách: Đại diện bán hàng khu vực Cà Mau- Kiên Giang.
Trần Thị Thanh Thúy - 0915 305 544
Họ và tên: Trần Thị Thanh Thúy
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0915 305 544
Phụ trách: Đại diện bán hàng thí nghiệm.
Vũ Văn Lam - 0911 732 992
Họ và tên: Vũ Văn Lam
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0911 732 992
Phụ trách: Đại diện bán hàng thí nghiệm.
Nguyễn Thị Dung - 0942 226 638
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0942 226 638
Phụ trách: Đại diện bán hàng nguyên liệu sản xuất phân bón, khoáng nông nghiệp.
Chi nhánh Cần Thơ - 02923 731 765
Họ và tên: Lê Minh Hóa
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0912 935 544 - 02923 731 765
Phụ trách: Bán hàng khu vực Cần Thơ.
Chi nhánh Cà Mau - 02903 565 699
Họ và tên: Khưu Huyền Trang
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Số điện thoại: 0911 838 637 - 02903 565 699
Phụ trách: Bán hàng khu vực Cà Mau.

Gửi liên hệ


Bản đồ chỉ đường