2,4-Dinitrophenol Indicator C6H4N2O5

GRM145-25G

Himedia (Ấn Độ)

chai 25g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Chất chỉ thị sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Công thức hóa học: C6H4N2O5

2. Thông tin tính chất vật lý:

- Độ hòa tan: 20ppm trong ethanol

- Nhiệt độ bảo quản: dưới 30°C

3. Thông số kỹ thuật:

- Độ tinh khiết: ≥ 90.00%

Sản phẩm liên quan

Methyl yellow C14H15N3

Lactophenol Cotton Blue

Lactophenol Cotton Blue

Aceto carmine