Acetonitrile CH3CN

9012-03

J.T.Baker (Mỹ)

chai 4L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng chạy máy HPLC,GC, LC_MS

HPLC

Sản phẩm liên quan

Methanol CH3OH HPLC

Methanol Cert ACS/HPLC CH3OH - 4L - Fisher (Mỹ)

Acetonitrile CH3CN HPLC - 4L - Fisher (Mỹ)