Acid Chlohydric HCl

Duksan (Hàn Quốc)

chai 1L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Công thức tổng quát:HCl

- Độ tinh khiết: min 36.0-38.0%

- Khối lượng Mol:36.48

2. Thông tin tính chất vật lý:

- Khối lượng riêng: 1.19g/cm3

Sản phẩm liên quan

Benzene C6H6