Acid Formic HCOOH

F/1900/PB15

Fisher (Mỹ)

chai 1L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

• Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: 98-100%

• Thông tin sản phẩm:

- Công thức tổng quát: CH2O2

- Khối lượng mol: 46.02g/mol

• Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 101°C

- Nhiệt độ nóng chảy: 8°C

- Ấp suất hơi: 44mbar at 20°C

- Giá trị pH: 2.1

Sản phẩm liên quan

Ethanol 96% C2H5OH

Sodium sulfate anhydrous Na2SO4