Acid Nitric HNO3

Trung Quốc

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

65-68%

Sản phẩm liên quan

Sodium pyrophosphate Na4P2O7

Acid Oxalic HOOC-COOH

Sodium Hypochlorite NaOCl

Calcium Carbide CaC2

Calcium Sulfate CaSO4

Aluminium Chloride AlCl3.6H2O