Acid Ortho Phosphoric H3PO4

20624.295

Prolab (Pháp)

chai 1L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Tiêu chuẩn: ACS; Reag. Ph.Eur

- Công thức hóa học: H₃PO₄

- Khối lượng Mol: 98 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý

- Khối lượng riêng: 1,689 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy 28 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: 85.0 - 90.0 %

Sản phẩm liên quan

Acid Acetic glacial CH3COOH

Phenol - 1Kg - Prolabo (Pháp)

Acid Hydrochloric HCl

Acid citric monohydrate C6H8O7.H2O

Acid Sulphuric H2SO4

Acid Orthophosphoric H3PO4