Acid Phosphoric H3PO4

Trung Quốc

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

≥85%

Sản phẩm liên quan

Sodium Hydrogen Sulfite NaHSO3

Lead Oxide PbO

Acid Trichloroacetic CCl3COOH

Sodium Salicylate C7H5NaO3

Barium Nitrate Ba(NO3)2

Lead Chloride PbCl2