Ammonium monovanadate NH4VO3

21369.186

Prolab (Pháp)

chai 100g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Công thức hóa học: NH₄VO₃

- Khối lượng Mol: 116,98 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi:

- Khối lượng riêng: 2,33 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: 200 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: ≥99.0 %

Sản phẩm liên quan

Acid Formic HCOOH

Acid Acetic glacial CH3COOH

Acid Orthophosphoric H3PO4

Potassium Iodide KI

Acid Ortho Phosphoric H3PO4

Magnesium chloride hexahydrate MgCl2.6H2O