Bình tam giác nắp mài

Glassco (Ấn Độ)

cái

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Cổ nhám

- 100mL; 250mL; 500mL; 1L

Sản phẩm liên quan

Bình tam giác không nắp

Bình tam giác có vòi