Chai trung tính

Schott-Duran (Đức)

cái

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dùng đựng mẫu vi sinh GL 45, hấp tiệt trùng 140oC

- Chai trong: 250mL; 500mL; 1000mL; 2000mL Chai nâu: 250mL; 500mL; 1000mL; 2000mL

Sản phẩm liên quan

Chai nhỏ giọt nâu