Chloroform CHCl3

Chemsol (Việt Nam)

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

≥99%

Sản phẩm liên quan

Dichloromethane CH2Cl2

Cồn tuyệt đối C2H5OH

Dimethyl Formamide DMF C3H7NO

Acetone CH3COCH3

Ether dầu hỏa (C2H5)2O

Diethyl Ether (Ether Ethylic) C2H5OC2H5