Copper Oxide CuO

Trung Quốc

chai 500g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

≥99%

Sản phẩm liên quan

Sodium Carbonate Na2CO3

Sodium Fluoride NaF

Sodium (kim loại) Na

Chromium (III) Chloride Hexahydrate CrCl3.6H2O

Iron (III) Chloride FeCl3.6H2O

Acid Acetic CH3COOH