DD chuẩn Ca (Calcium ICP Standard)

1703080100

Merck (Đức)

chai 100mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ

Thông tin sản phẩm:

- Khối lượng riêng: 1.014 g/cm3 (20 °C)

- Giá trị pH: 0.5 (H₂O, 20 °C)

- Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C

Sản phẩm liên quan

DD chuẩn HCl (Acid Hydrochloric Standard) 0.1N

ICP multi-element standard solution IX (9 nguyên tố)

DD chuẩn Cu (Copper ICP standard)

DD chuẩn NO3 (Nitrate Standard)

Ống chuẩn Iodine I2 0.1N

DD chuẩn Mn (Manganese Standard)