DD chuẩn NH4 (Ammonium Standard)

1198120500

Merck (Đức)

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ

1. Thông tin sản phẩm:

- Khối lượng riêng: 0.99 g/cm3 (20 °C)

- Giá trị pH: 5.4 (H₂O, 20 °C)

- Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C

2. Tính chất vật lý:

- Nồng độ: 990 - 1010 mg/l

Sản phẩm liên quan

DD chuẩn As (Arsenic Standard)

DD chuẩn NaOH (Sodium hydroxide Standard) 1N

Ống chuẩn Sodium chloride NaCl 0.1N

Ống chuẩn Iodine I2 0.1N

DD chuẩn NO2 (Nitrite Standard)

DD chuẩn Cu (Copper Standard)