Diethyl Ether (Ether Ethylic) C2H5OC2H5

Duksan (Hàn Quốc)

chai 4L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm

 - Công thức tổng quát:C2H5OC2H5

- Độ tinh khiết: min 99.5%

- Nước: max 0.1%

- Khối lượng Mol:74.12

2. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 34.6oC

- Khối lượng riêng: 0.712-0.714 g/ml

- Nhiệt độ nóng chảy: -116.3oC

Sản phẩm liên quan

Dimethyl sulfoxide DMSO C2H6OS