Dimethyl sulfoxide DMSO C2H6OS

Duksan (Hàn Quốc)

chai 1L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm

 - Công thức tổng quát:C2H6OS

- Độ tinh khiết: min 99.9%

- Nước: max 0.05%

- Khối lượng Mol:78.13

2.Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 189oC

- Khối lượng riêng: 1.099-1.103g/ml

- Nhiệt độ nóng chảy: 18.5oC

Sản phẩm liên quan

Diethyl Ether (Ether Ethylic) C2H5OC2H5