Ethanol C2H5OH

Chemsol (Việt Nam)

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

≥99.7%

Sản phẩm liên quan

Ether dầu hỏa (C2H5)2O

Cồn tuyệt đối C2H5OH

Acetone CH3COCH3

n-Butanol C4H10O

Dimethyl Formamide DMF C3H7NO

Xylene C8H10