Hydroxylamine Hydrochloride NH2OH.HCl

24708.235

Prolab (Pháp)

chai 250g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Tiêu chuẩn: Reag. Ph.Eur

- Công thức hóa học: NH₂OH·HCl

- Khối lượng Mol: 69,49 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý: 

- Nhiệt độ sôi: 306 °C (1013 hPa)

- Khối lượng riêng: 1,67 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: 151 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật:

- Độ tinh khiết: 99 %

Sản phẩm liên quan

Ammonium monovanadate NH4VO3

di-Sodium Hydrogen Phosphate Na2HPO4.2H2O

Acid Hydrochloric HCl

Phenol - 1Kg - Prolabo (Pháp)

Potassium Iodide KI

Acid Ortho Phosphoric H3PO4