Iso octane C8H18

Trung Quốc

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

≥99.5%

Sản phẩm liên quan

Butyl Acetate CH3COO(CH2)3CH3

Pyridine C5H5N

Dimethyl sulfoxide DMSO C2H6OS

Acetone CH3COCH3

Tetrahydrofuran (THF)

Toluen C6H5CH3