Iso Propanol (CH3)2CHOH

Chemsol (Việt Nam)

chai 500mL

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

≥99,5%

Sản phẩm liên quan

Ether dầu hỏa (C2H5)2O

Dichloromethane CH2Cl2

n-Hexane CH3(CH2)4CH3

Ethyl Acetate CH3COOC2H5

Methanol CH3OH

Diethyl Ether (Ether Ethylic) C2H5OC2H5