Methanol Cert ACS/HPLC CH3OH - 4L - Fisher (Mỹ)

A4524

Fisher (Mỹ)

chai 4L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng chạy máy HPLC,GC, LC_MS

• Thông tin sản phẩm:

- Tiêu chuẩn: HPLC

- Công thức tổng quát: CH3OH

- Khối lượng Mol: 32.04

• Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 64.7°C

- Khối lượng riêng: 0.791g/cm³

- Nhiệt độ nóng chảy: -98°C

- Ấp suất hơi: 128 hPa at 20°C

• Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: ≥99.9%

- Nước: 0.1% max.

Sản phẩm liên quan

Acetonitrile CH3CN

Acetonitrile CH3CN HPLC - 4L - Fisher (Mỹ)

Methanol CH3OH HPLC