Methylene Blue C16H18ClN3S IND

Trung Quốc

chai 25g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

Sản phẩm liên quan

Methyl Orange C14H14N3NaO3S

Bromophenol blue C19H10Br4O5S

Murexide C8H8N6O6

Thymol C10H14O

Bromothymol blue C27H28O5Br1S

Bromocresol green C21H14O5Br4S