Murexide C8H8N6O6

Trung Quốc

chai 25g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

Sản phẩm liên quan

Thymol C10H14O

Methyl Orange C14H14N3NaO3S

Methylene Blue C16H18ClN3S IND

Bromophenol blue C19H10Br4O5S

Methyl Red C15H15N3O2 IND

Bromocresol green C21H14O5Br4S