n-Heptane CH3(CH2)5CH3

24551.324

Prolabo (Pháp)

chai 2.5L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm

 - Tiêu chuẩn: IR Spectrum

- Công thức hóa học: H₃C(CH₂)₅CH₃

- Khối lượng Mol: 100,2 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 98,4 °C (1013 hPa)

- Khối lượng riêng: 0,6838 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: –90,6 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %

Sản phẩm liên quan

2,2,4 Trimethylpentane (Iso Octane) C8H18

Diethyl Ether C2H5OC2H5

Cyclohexane C6H12

n-Heptane CH3(CH2)5CH3

Acetone CH3COCH3

Methyl Ethyl Ketone MEK