N-Hexane C6H14

24575.320

Prolabo (Pháp)

chai 2.5L

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung môi sử dụng chạy máy HPLC,GC, LC_MS

1. Thông tin sản phẩm

- Công thức hóa học: H₃C(CH₂)₄CH₃

- Khối lượng Mol: 86,18 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ sôi: 69 °C (1013 hPa)

- Khối lượng riêng: 0,659 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: –94,3 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: ≥ 97 %

Sản phẩm liên quan

1-Pentanesulphonic acid sodium salt C5H11NaO3S

Methanol CH3OH

1-Octanesulphonic acid sodium salt C8H17NaO3S

Methanol CH3OH

Iso Propanol (2-Propanol) (CH3)2CHOH

Acetonitrile CH3CN