Nickel Chloride NiCl2.6H2O

Trung Quốc

chai 500g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

≥ 98%

Sản phẩm liên quan

Ammonium Citrate (NH4)3C6H5O7

Potassium Hexacyanoferrate (III) K3Fe(CN)6

Chromium (III) Chloride Hexahydrate CrCl3.6H2O

Carbon Tetrachloride CCl4

Iron (II) Sulfate FeSO4.7H2O

tri-Potassium Phosphate K3PO4.3H2O