Ống chuẩn Iodine I2 0.1N

1099100001

Merck (Đức)

dạng ống

ống

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ

Thông tin sản phẩm:

- Khối lượng riêng: 1.38 g/cm3 (20 °C)

- Giá trị pH: 6.7 (H₂O, 20 °C)

- Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C

Sản phẩm liên quan

Ống chuẩn Acid Sulfuric H2SO4 1N

DD chuẩn H2SO4 (Acid sulfuric Standard) 0.1N

Apura Combititrant 5

Ống chuẩn Acid Hydrochloric 0.5N

Buffer solution pH9 (dd chuẩn pH9)

DD chuẩn Silicon