Ống chuẩn Silver Nitrate AgNO3 0.1N

1099900001

Merck (Đức)

dạng ống

ống

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Dung dịch chuẩn sử dụng trong chuẩn độ

Thông tin tính chất vật lý

- Khối lượng riêng: 1.27 g/cm3 (20 °C)

- Giá trị pH:7 - 9 (H₂O, 20 °C)

- Nhiệt độ bảo quản: không hạn chế

Sản phẩm liên quan

Ống chuẩn Sodium Thiosulfate Na2S2O3 0.1N

DD chuẩn Na (Sodium ICP standard)

Ống chuẩn Acid Hydrochloric 0.5N

DD chuẩn NO2 (Nitrite Standard)

DD chuẩn Cadmium (Cadmium Standard)

Thorium ICP standard