Phenol - 1Kg - Prolabo (Pháp)

20599.297

Prolab (Pháp)

chai 1kg

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông tin sản phẩm:

- Tiêu chuẩn: ACS; Reag. Ph.Eur

- Công thức hóa học: C₆H₅OH

- Khối lượng Mol: 94,11 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý: 

- Nhiệt độ sôi: 181,8 °C (1013 hPa)

- Khối lượng riêng: 1,06 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: 40,8 °C

- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật: 

- Độ tinh khiết: 99.0 - 100.5 %

Sản phẩm liên quan

di-Sodium Hydrogen Phosphate Na2HPO4.2H2O

Ethanol absolute C2H5OH

Magnesium chloride hexahydrate MgCl2.6H2O

Acid Hydrochloric HCl

Acid Acetic glacial CH3COOH

Acid Ortho Phosphoric H3PO4