Potassium Permanganate KMnO4

Đức Giang (Việt Nam)

chai 500g

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

≥99.5%

Sản phẩm liên quan

Copper (lá) Cu