Sodium sulfate anhydrous Na2SO4

S/6600/60

Fisher (Mỹ)

chai 1kg

chai

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

1. Thông số kỹ thuật

- Độ tinh khiết: >99%

2. Thông tin sản phẩm

 - Công thức tổng quát: Na2O4S

- Khối lượng mol: 142.04g/mol

3. Thông tin tính chất vật lý

- Nhiệt độ nóng chảy: 884°C

- Giá trị pH: 5 to 8

Sản phẩm liên quan

Ethanol 96% C2H5OH

Acid Formic HCOOH