Tellurite-Cefixime Supplement

FD147.5VL

Himedia-Ấn Độ

lọ

Hotline đặt hàng: 0945.095.092

Thêm vào danh sách yêu cầu báo giá thành công !

- Sử dụng trong phân tích

Thông tin sản phẩm

 - Thành phần: vừa đủ với 500ml môi trường

- Nồng độ: Potassium tellurite 1.250mg; Cefixime 0.025mg

- Nhiệt độ bảo quản: Trữ ở nhiệt độ +2°C đến +8°C

Sản phẩm liên quan

MTCVS Potassium tellurite