Chai lấy mẫu vi sinh

Chai nhỏ giọt nâu

Chai tt trắng nắp vặn đen

Lọ đựng mẫu