Chai nhỏ giọt

Chai thủy tinh nắp vặn trung tính

Chai thủy tinh nâu nắp mài

Chai thủy tinh đựng mẫu