Bình phun sắc ký

Bộ thử Arsen

Brix kế có nhiệt kế

Cồn kế có nhiệt kế

Cuvette thạch anh

Muỗng thủy tinh xúc hóa chất

Nhiệt kế ASTM

Nhiệt kế Hg

Nhiệt kế rượu xanh

Que trang thủy tinh

Tỉ trọng kế

Đèn cồn