Bi thủy tinh

Chậu thủy tinh có mỏ

Cuvette thủy tinh

Lam kính

Lamen thủy tinh

Lamen thủy tinh

Nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế thủy ngân

Ống HAEMATOKRITS có tráng

Ống hút tt dài (Pipette Pasteur 230mm)

Ống hút tt ngắn (Pipette Pasteur 150mm)

Ống mao quản chấm sắc ký

1 2 Cuối