Bộ chân giá thí nghiệm bằng sắt

Bộ rây chuẩn 20cm

Cá từ

Cọ rửa bằng cước

Cột sắc ký C18

Giá ống nghiệm inox - VN

Giá phơi dụng cụ inox

Hộp hấp Petri

Kẹp 3 càng

Kẹp burette

Kẹp gắp chén nung sắt

Kẹp ống nghiệm inox

1 2 Cuối