Ca nhựa

Chai nhựa HDPE miệng rộng

Cốc nhựa

Cột lọc chính

Cột tiền lọc máy lọc nước mili Q reference

Cuvette nhựa

Giá để ống nghiệm

Giá để Pipette

Hộp đựng đầu cone

Kẹp Burette nhựa đôi

Lọc cuối

Muỗng nhựa xúc hóa chất 18cm

1 2 Cuối