Bộ tiểu phẫu

Bơm tiêm nhựa

Bơm tiêm thủy tinh

Bông gòn

Cán dao mổ

Kéo

Lưỡi dao mổ

Nhíp nha

Nhíp y tế

Que tăm bông tiệt trùng