1-Octanol C8H18O

2-Nitrobenzaldehyde 2-(NO2)C6H4CHO

Acid Sulfanilic C6H7NO3S

Benzoyl chloride C6H5COCl

Curcumin for synthesis

Diethylamine C4H11N

Hexamethylenetetramine C6H12N4

Isatoic anhydride C8H5NO3

n-Dodecyltrimethylammonium bromide C15H34BrN

Phloroglucinol (Thuốc thử trấu) C6H6O3

Potassium tert butylate for synthesis

Triethylamine for synthesis (C2H5)3N

1 2 Cuối