Giấy lọc định lượng No.202 F11 chảy trung (100T/hộp) - TQ

Giấy lọc định tính

Màng lọc Cellulose Acetate

Màng lọc Cellulose Nitrate

Màng lọc ME 25/21

Màng lọc Nylon (100c/hộp) - Finetech (Đài Loan)

Màng lọc Regenerated Cellulose

Màng lọc sợi thủy tinh

Đầu lọc Nylon

Đầu lọc ống tiêm (Syringe Filler)