STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 BKC 80% Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc, Mỹ 200 kg/ phuy
2 Bronopol Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ thùng
3 Chloramin B Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc, Tiệp Khắc 25 kg/ thùng
4 Chlorine 70% Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 50 kg/ thùng
5 Chlorine 70% - Aquafit Hóa chất xử lý môi trường Ấn Độ 45 kg/thùng
6 Chlorine 70% - Niclon Hóa chất xử lý môi trường Niclon - Nhật 45 kg/ thùng
7 Chlorine 70% - Nippon Hóa chất xử lý môi trường Nippon - Nhật 45 kg /thùng
8 Edta 4Na Hóa chất xử lý môi trường Nhật 20-25 kg/bao
9 Formalin Hóa chất xử lý môi trường Đài Loan 220 kg/ phuy
10 Methylene Blue Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc, Ấn Độ 25 kg/ thùng
1 2 3 Cuối