STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
11 Oxy già (H2O2) Hóa chất xử lý môi trường Đức 30 kg/ can
12 Oxy khô Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ thùng
13 PAC trắng Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc,Ấn Độ 20 kg/ bao
14 PAC vàng nghệ Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ bao
15 Pankill Hóa chất xử lý môi trường Hàn Quốc 25 kg/ thùng
16 Polyme Anion Hóa chất xử lý môi trường Anh 25 kg/ bao
17 Polymer Cation Hóa chất xử lý môi trường Anh 25 kg/ bao
18 Protectol (Glutaraldehyde 50%) Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 220 kg/ phuy
19 PVP Iodine powder Hóa chất xử lý môi trường Ấn Độ 25 kg/ thùng
20 Sodium Thiosulfate Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ bao
Đầu 1 2 3 Cuối