STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
11 Methylene Blue Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc, Ấn Độ 25 kg/ thùng
12 Oxy già (H2O2) Hóa chất xử lý môi trường Đức 30 kg/ can
13 Oxy khô Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ thùng
14 PAC trắng Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc,Ấn Độ 20 kg/ bao
15 PAC vàng nghệ Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 25 kg/ bao
16 Pankill Hóa chất xử lý môi trường Hàn Quốc 25 kg/ thùng
17 Polyme Anion Hóa chất xử lý môi trường Anh 25 kg/ bao
18 Polymer Cation Hóa chất xử lý môi trường Anh 25 kg/ bao
19 Protectol (Glutaraldehyde 50%) Hóa chất xử lý môi trường Trung Quốc 220 kg/ phuy
20 PVP Iodine powder Hóa chất xử lý môi trường Ấn Độ 25 kg/ thùng
Đầu 1 2 3 Cuối