STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
11 1-Octanesulphonic acid sodium salt C8H17NaO3S Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 25g
12 1-Octanol C8H18O Hóa chất Merck (Đức) chai 100mL
13 1-Pentanesulphonic acid sodium salt C5H11NaO3S Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 25g
14 2,2,4 Trimethylpentane (Iso Octane) C8H18 Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 1L
15 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride C19H15ClN4 Hóa chất Merck (Đức) chai 10g
16 2,4-Dinitrophenol Indicator C6H4N2O5 Hóa chất Himedia (Ấn Độ) chai 25g
17 2,5-Dimethoxybenzaldehyde C9H10O3 Hóa chất Merck (Đức) chai 25g
18 2-Butanone Hóa chất Trung Quốc chai 500mL
19 2-Nitrobenzaldehyde 2-(NO2)C6H4CHO Hóa chất Merck (Đức) chai 25g
20 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hóa chất Himedia-Ấn Độ chai 25g
Đầu 1 2 3 4 ... Cuối