STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 Vitamin A Vitamin Trung Quốc 20 kg/ thùng
2 Vitamin B1 HCl Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
3 Vitamin B1 mono Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
4 Vitamin B12 Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
5 Vitamin B2 Vitamin Trung Quốc 20 kg/ thùng
6 Vitamin B3-PP Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
7 Vitamin B5 Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
8 Vitamin B6 Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
9 Vitamin B9 Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
10 Vitamin C Vitamin Trung Quốc 25 kg/ thùng
1 2 Cuối